Lakásbiztosítási alapfogalmak

Biztosított

A biztosítási szerződés alanya, az ő életét, testi épségét és vagyonát védi a biztosítás. A biztosított (vagy az általa kedvezményezett) jogosult a biztosító szolgáltatására, még akkor is, ha a díjat a szerződő fizeti. Ez alól kivétel a felelősségbiztosítás, mivel a felelősségbiztosítás alapján a biztosító közvetlenül a károsultnak nyújt kártérítést. A biztosított személye és a szerződő személye lehet ugyanaz.

Biztosítási időszak

A szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltérő is.

Biztosítási ajánlat

A biztosítási igényt tartalmazó és szerződéskötést kezdeményező írásbeli nyilatkozat, amelyet a biztosítást kötni kívánó fél tesz a biztosító felé. Az ajánlat csak akkor válik szerződéssé, ha azt a biztosító elfogadja.

Alapbiztosítás

Az alapbiztosítás olyan szerződés, amelyet a legfontosabb és leggyakoribb kockázatokra kötnek, és amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetőek.

Biztosítási díj

Az a díj, amit a szerződő fél fizeti a biztosítónak a kockázatviselés ellenértékeként. Az összegét és az esedékességét a biztosítási szerződés rögzíti.

Biztosítási esemény

A biztosítási szerződésben meghatározott káresemények, amelyekért biztosítási szolgáltatás jár.

Alapkockázat

Alapkockázatba tartozó biztosítási események: tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen építmény és üreg beomlása, ismeretlen jármű ütközése, légi jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése, felhőszakadás, árvíz, földrengés, vízkár,betöréses lopás, rablás, rongálás, üvegtörés.

Kiegészítő biztosítás

A kiegészítő biztosítás az alapbiztosítás mellé köthető biztosítás, amely további kiegészítő védelmet kínál. Önállóan nem köthető, és ha az alapbiztosítás megszűnik, akkor a kiegészítő biztosítás is megszűnik.

Biztosítási összeg

Az a maximális összeg, melyet a biztosító egy biztosítási esemény bekövetkeztekor kifizethet. A biztosítási összegeket a biztosítási szerződés tartalmazza.

Szerződő

A biztosítási szerződés megkötését kezdeményező fél, aki érdekelt a biztosítás megkötésében. A szerződő jogosult a szerződéssel kapcsolatban eljárni és köteles a díjat megfizetni. A biztosított személye és a szerződő személye lehet ugyanaz.

Ingatlan

Azokat a lakáscélú épületeket, amelyek szerepelnek az ingatlan nyilvántartásban, ingatlannak nevezzük.

Ingóság

Az ingóság olyan vagyontárgy, amely a helyéről károsodás nélkül elmozdítható.